Stichting Vrienden van de NVB

Stchting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB) bestaat q.q. uit de secretaris en de penningmeester van de NVB en een onafhankelijk voorzitter.


Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Jan Willem Smeenk, voorzitter
Jo Wiersum-Osselton, secretaris
Lenneke Waals-Prinzen, penningmeester


Oud bestuursleden:
Masja de Haas, secretaris

Harry de Wit, penningmeester